Zlatan otok d. o. o.
Put Stjepana Radića 3
Sveta Nedjelja
HR–21465 Jelsa
Hrvatska

Tel:+385(0)21 745 788
Fax: +385(0)21 745 709
zlatanotok@zlatanotok.hr